Herbalife Nutrition Onafhankelijk Member: RINA DUINKERKEN

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 15 augustus 2019

Herbalife respecteert de privacy van iedereen die de websites van Herbalife bezoekt en de services van het bedrijf gebruikt. Dit privacybeleid informeert u aan de hand van veelgestelde vragen hoe Herbalife uw persoonlijke gegevens gebruikt en welke rechten u hebt wat betreft uw persoonlijke gegevens. Neem voor verdere vragen over dit beleid contact met ons op via privacy@herbalife.com.

Let wel dat dit beleid alleen van toepassing is op Herbalife-websites (hierna ‘sites’ genoemd) die een koppeling bevatten naar dit beleid.

U kunt de beheerder van uw persoonlijke gegevens herkennen met behulp van de tabel onderaan dit beleid voor het land waarin u woont. De beheerder van uw persoonlijke gegevens bepaalt de doeleinden van en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens.

Wij wijzen u erop dat producten van Herbalife uitsluitend verkocht worden door onze onafhankelijke members (hierna ‘members’ genoemd) die tevens als beheerder van uw persoonlijke gegevens kunnen optreden. Als u vragen hebt over hoe zij met gegevens omgaan, kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen.

Veelgestelde vragen

• Herbalife verzamelt mijn gegevens, maar wat zijn de voordelen voor mij?
• Welke gegevens kunnen via de sites van Herbalife worden verzameld?
• Hoe worden deze gegevens door Herbalife verzameld en opgeslagen?
• Hoelang worden deze gegevens door Herbalife opgeslagen?
• Hoe beschermt Herbalife de privacy van kinderen?
• Wat zijn mijn rechten wat betreft mijn persoonlijke gegevens?
• Hoe zit het met de veiligheid van het internet en de website?
• Kan Herbalife dit beleid wijzigen?
• Hoe kan ik de Herbalife-beheerder van mijn persoonlijke gegevens herkennen?

Herbalife verzamelt mijn gegevens, maar wat zijn de voordelen voor mij?

Herbalife verzamelt persoonlijke gegevens over u via zijn sites om de volgende redenen:

• Om een overeenkomst met u voor te bereiden en uit te voeren, zoals:
• voorbereiden en afsluiten van een lidmaatschapsovereenkomst;
• uitvoeren van een lidmaatschapsovereenkomst, inclusief het berekenen van uw inkomsten en die van andere members en het onderhouden en leveren van informatie over uw up- en down-line (lineage reports);
• verwerken van productbestellingen;
• leveren en terugnemen van producten en beheren van garanties;
• voor betalingsdoeleinden.
• Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals:
• voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden;
• uitvoeren van terughaalacties voor producten;
• gehoor geven aan verzoeken om informatie door bevoegde openbare instanties en gerechtelijke autoriteiten.
• Voor legitieme zakelijke doeleinden van Herbalife, zoals:
• leveren van onze services en beschermen van de integriteit en veiligheid van onze services;
• verbeteren van de gebruikerservaring van onze websites door deze toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken en inhoud te creëren die relevanter voor u is;
• oplossen van vragen van members;
• afdwingen van onze gebruiksvoorwaarden, onze memberregels en onze rechten;
• verstrekken van informatie en online reclame over onze producten, diensten en speciale aanbiedingen.
U hebt mogelijk het recht om bepaald gebruik van uw persoonlijke informatie aan te vechten onder de toepasselijke wetgeving, maar in dat geval kunt u wellicht niet volledig profiteren van onze producten en services.
• Op basis van uw toestemming:
• aanvaarding van specifieke services, zoals het ontvangen van informatiepakketten;
• contact met een Herbalife-member voor een Herbalife-lidmaatschapskennismaking of om deel te nemen aan evenementen en uitdagingen;
• gebruik van uw e-mailadres of telefoonnummer voor de marketing van Herbalife-producten en -services en aanverwante producten en services;
• gebruik van bepaalde cookies en soortgelijke technologieën, zoals vereist door de wet.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door ons een mailtje te sturen via het onderstaande e-mailadres, door u terug te trekken (opt-out) voor reclame via e-mail of sms of door de privacy-instellingen van uw browser te wijzigen zoals hieronder wordt uitgelegd. Als u uw toestemming intrekt, kunt u wellicht niet ten volle van onze producten en services genieten.

Welke gegevens kunnen via de sites van Herbalife worden verzameld?

Herbalife wil u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke gegevens. Doorgaans kunt u een bezoek brengen aan de sites zonder ons de laten weten wie u bent of zonder specifieke informatie over uzelf bekend te maken. We verzamelen echter technische informatie, zoals een IP-adres en uw browsergegevens om een verbinding te kunnen maken voor onze website. Zo kunnen we bijvoorbeeld gegevens verzamelen over de manier waarop u de website gebruikt of de opties die u tijdens uw bezoek selecteert. Dit is standaardprocedure die door alle websites op internet wordt toegepast. Met de verzamelde gegevens kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Wel kunnen wij deze informatie goed gebruiken voor marketingdoeleinden of voor het verbeteren van onze services.

Er zijn echter momenten waarop wij rechtstreeks gegevens van u verzamelen, zoals uw naam en adres, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult om informatie over Herbalife-producten of het Herbalife-lidmaatschap aan te vragen, om contact op te nemen met een member of om deel te nemen aan een uitdaging of een sweepstake. In dat geval kunnen wij zo nodig aanvullende gegevens en keuzes bieden over ons beoogd gebruik van uw persoonlijke gegevens. Ook verzamelen wij uw communicatievoorkeuren, zoals of u al dan niet commerciële e-mails wilt ontvangen.

Voor geregistreerde members verzamelt Herbalife gegevens over producten die zij online kopen en gegevens die vrijwillig door members op de sites worden geüpload, zoals hun leads en marketingactiviteiten.

Ook kunnen we aanvullende informatie over u ontvangen van openbare en commercieel beschikbare bronnen en andere derden. Als u via de sites gebruik maakt van externe services, zoals Facebook, Google of Twitter, om u aan te melden bij de sites of om informatie over uw ervaringen op de sites met anderen te delen, kunnen we gegevens van deze externe services verzamelen.

Een deel van de informatie op of functionaliteit van de sites wordt geleverd door plugins van derden, zoals Facebook en Twitter. Deze derde partijen ontvangen informatie over uw gebruik van onze website, onder meer door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (zie het gedeelte over cookies hieronder). Raadpleeg de websites van deze derde partijen voor informatie over hoe zij uw gegevens gebruiken.

Hoe worden deze gegevens door Herbalife verzameld en opgeslagen?

Herbalife bewaart uw persoonlijke gegevens in een gecentraliseerde opslagruimte, samen met andere informatie die we eventueel over u hebben. Dit voorkomt duplicatie en biedt ons de mogelijkheid onze informatiemiddelen beter te beheren en u een betere service te leveren. We gebruiken deze gegevens voor bovenstaande doeleinden en in overeenstemming met uw keuzes.

Hoelang worden deze gegevens door Herbalife opgeslagen?

We kunnen uw gegevens bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of zoals vereist door de wet, afhankelijk van welke periode langer is. De duur dat Herbalife uw persoonlijke gegevens opslaat, is afhankelijk van het doel waarvoor de informatie wordt gebruikt.

Herbalife bewaart deze informatie in een beveiligde omgeving beschermd door een combinatie van fysieke en technische middelen. Het publiek heeft geen toegang tot deze informatie, behalve de informatie die u vrijwillig verstrekt in openbare community's en forums op de sites of platforms van derden.

• Zie de vraag: “Wat zijn mijn rechten wat betreft mijn persoonlijke gegevens?” hieronder voor informatie over het aanpassen of bijwerken van de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
Met wie deelt Herbalife mijn persoonlijke gegevens?
Relevante persoonlijke gegevens worden gedeeld met:
• gelieerde of aanverwante bedrijven van Herbalife en met de distributeurs, agentschappen en licentiehouders van deze bedrijven;
• dienstverleners die voor Herbalife werken, zoals bedrijven die onze website onderhouden en beveiligen en bedrijven die ons helpen de reclame relevanter te maken;
• andere bedrijven die namens Herbalife direct of indirect services voor u uitvoeren, bijvoorbeeld het verwerken van bestellingen, het leveren van pakketten, e-mail en administratieve functies, het verwerken van creditcardbetalingen en het verlenen van klantenservice;
• bepaalde Herbalife-members, zoals Herbalife-members in uw up-line (bijvoorbeeld lineage reports);
• andere partijen, zoals vereist door de wet of om te voldoen aan een dagvaarding, een gerechtelijke procedure of een soortgelijke juridische of gerechtelijke procedure of arbitrage, inclusief openbaarmaking aan bevoegde externe auditors of overheidsinstanties, of om fraude te onderzoeken of te voorkomen;
• andere partijen in het kader van een bedrijfstransactie, zoals een fusie-, overname- of faillissementprocedure.
Waar worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?
Herbalife is in veel landen over de hele wereld actief. Om u een consistente service te kunnen verlenen, waar u ook bent, beheren wij bepaalde websitefuncties vanaf één centrale locatie. Momenteel gebeurt dit in de Verenigde Staten. Ook kunnen members in uw up-line in de VS of andere landen gevestigd zijn. Er bestaat geen uniforme gegevensbeschermingswet voor zowel Europa als de VS en andere delen van de wereld. De Europese wet bepaalt dat Herbalife stappen moet ondernemen om uw gegevens te beschermen wanneer deze worden overgebracht naar regio’s buiten Europa. Die stappen omvatten het volgende:
• voor internationale overdrachten aan andere Herbalife-entiteiten over de hele wereld vertrouwt Herbalife op haar modelcontractbepalingen;
• voor internationale overdrachten aan dienstverleners zijn de beveiligingen afhankelijk van de betrokken dienstverlener en de locatie, en omvatten ze overeenkomsten met clausules voor gegevensbescherming zoals vereist door de wet;
• voor eventuele internationale overdrachten aan leden in uw up-line vertrouwt Herbalife op de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.
Hoe beschermt Herbalife de privacy van kinderen?
Het is belangrijk de privacy van kinderen te beschermen. In sommige gevallen kan Herbalife persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen. Herbalife verkrijgt toestemming van de ouder of wettelijke verzorger van de minderjarige, zoals wettelijk verplicht is.

Wat zijn mijn rechten wat betreft mijn persoonlijke gegevens?

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u verschillende rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zoals het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (inclusief verwerking voor direct marketing) en overdraagbaarheid aan een andere beheerder. Op sommige sites kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken en bijwerken of uw lidmaatschap van de service annuleren. Als deze functie niet beschikbaar is of als u hulp nodig hebt met andere persoonlijke gegevensrechten, neemt u contact op met uw plaatselijke Herbalife-memberservicekantoor op https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235 .

Houd er rekening mee dat deze rechten onderhevig zijn aan beperkingen die zijn vastgelegd in de wet.

Als u geen reclame per e-mail of sms wilt ontvangen, krijgt u de gelegenheid om u af te melden (opt-out) voor de berichten die u ontvangt.

Mocht u nog vragen hebben over dit beleid en onze praktijken of als u klachten hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Herbalife, neem dan contact met ons op via:

Functionaris voor gegevensbescherming – EMEA
Herbalife Finance and Operations Service Centre
Puszkarska 7H, 30-644 Krakau, Polen
privacy@herbalife.com

Wanneer u, als gebruiker of member in de Europese Unie, zich zorgen maakt over het verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens door Herbalife en Herbalife kan deze niet naar tevredenheid weerleggen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied.

Hoe zit het met de veiligheid van het internet en de website?

Het internet op zich is niet beveiligd. Houd daar altijd rekening mee wanneer u gegevens online invoert. De persoonlijke gegevens die via de Herbalife-websites worden verzameld, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Zo nodig worden de persoonlijke gegevens gecodeerd met daartoe geschikte beveiligingstechnologie voordat u een transactie uitvoert.

Kan Herbalife dit websitebeleid wijzigen?

Privacywetgeving, richtlijnen en jurisprudentie veranderen constant. Herbalife behoudt zich daarom het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen. We raden u aan de website periodiek te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van de laatste versie van ons beleid.

Hoe kan ik de Herbalife-beheerder van mijn persoonlijke gegevens herkennen?

U kunt de Herbalife-entiteit belast met het beheer van uw persoonlijke gegevens herkennen aan de hand van de onderstaande tabel voor het land waar u woont.

Armenië

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (‘Herbalife Rusland’)

Oostenrijk

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, D-64293 Darmstadt, Duitsland

Azerbeidzjan

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (‘Herbalife Rusland’)

Belarus

Herbalife Bela LLC, Gebouw 29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Belarus

België

HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4 B-1000 BRUSSEL – België

Bosnië

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatië (‘Herbalife Kroatië’)

Bulgarije

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (‘Herbalife Polen’)

Kroatië

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatië (‘Herbalife Kroatië’)

Cyprus

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athene, Griekenland (‘Herbalife Griekenland’)

Tsjechië

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identificatienr. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Tsjechië (‘Herbalife Tsjechië’)

Denemarken

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6

1103 København K

Estland

LLC ‘Herbalife International RS’ | Rusland, 129110, Moskou, Prospect Mira, 33/1. (‘Herbalife’)

Finland

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Frankrijk

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Frans-Polynesië

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Georgië

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7

Duitsland

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Duitsland

Ghana

Herbalife of Ghana Ltd., SK DTD127b, Tema, Motorway, Industrial Area Spintex Road, Accra, Ghana

Griekenland

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athene, Griekenland

Hongarije

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Boedapest, Gubacsi út 6., Gebouw ‘B’

IJsland

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB, Verenigd Koninkrijk

Ierland

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, Verenigd Koninkrijk

Israël

HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israël

Italië

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italië

Kazachstan

LLC Herbalife Kazachstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Republiek Kazachstan

Kirgistan

LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazachstan, Almaty, Mukanova st. 241. (‘Herbalife’)

Letland

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (‘Herbalife Rusland’)

Libanon

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athene, Griekenland (‘Herbalife Griekenland’)

Litouwen

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (‘Herbalife Rusland’)

Macedonië

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatië (‘Herbalife Kroatië’)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederland

Moldavië

I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre “Panorama”, et. 2, MD-2001, Chişinău, Republiek Moldavië

Mongolië

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (‘Herbalife Rusland’)

Nederland

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederland

Noorwegen

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Polen

HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polen

Portugal

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park, Edifício 8 – 1º Piso, 2740-268 Porto Salvo, PORTUGAL

Roemenië

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Roemenië

Rusland

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (‘Herbalife Rusland’)

Serbia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Kroatië (‘Herbalife Kroatië’)

Slowaakse Republiek

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slowakije (‘Herbalife Slowakije’)

Slovenië

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatië (‘Herbalife Kroatië’)

Zuid-Afrika (incl. Botswana, Lesotho, Namibië en Swaziland)

Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, Zuid-Afrika

Spanje

Herbalife International de España S.A.

C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Zweden

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Zweden

Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Zwitserland

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Duitsland

Turkije

HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Türkiye

Oekraïne

Herbalife Ukraine LLC, 01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Oekraïne

Verenigd Koninkrijk

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Verenigd Koninkrijk

Zambia

Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia

Bovendien beheert Herbalife Europe Ltd. bepaalde persoonsgegevens voor overeenkomsten met een beperkt aantal externe dienstverleners en heeft Herbalife Europe Ltd. Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. als zijn vertegenwoordiger in de Europese Unie. U kunt contact opnemen met Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. door te schrijven naar 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxemburg of privacy@herbalife.com.